A www.drmolnarattila.hu weboldal megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

Információk

Dr. Molnár Attila országyűlési képviselő minden észszerű erőfeszítést megtett azért, hogy honlapján közölt mindennemű információ a feltöltés időpontjában pontos legyen. Ennek ellenére, Dr. Molnár Attila sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Dr. Molnár Attila nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

Dr. Molnár Attila honlapja bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat Dr. Molnár Attilának, elfogadja, hogy Dr. Molnár Attilának korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint Dr. Molnár Attila az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

Dr. Molnár Attila bármely - a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Dr. Molnár Attilához, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Dr. Molnár Attila - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Dr. Molnár Attila az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • kutatás, elemzés,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása,
  • reklamációk intézése.

Dr. Molnár Attila - a látogatói személyére, adataira, Dr. Molnár Attilaral fennálló kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt titokként kezeli. Az titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Dr. Molnár Attila az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Dr. Molnár Attila honlapjáról más szervezetek weboldalára, más honlapokra is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért Dr. Molnár Attila nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

Dr. Molnár Attila honlapja, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag Dr. Molnár Attila kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Dr. Molnár Attila fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Dr. Molnár Attila minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Jogi nyilatkozat